εύκαμπος

εὔκαμπος, -ον (Α)
ο εύκαμπτος.
[ΕΤΥΜΟΛ. < ευ + -καμπος (< κάμπτω), πρβλ. ιππό-καμπος].

Dictionary of Greek. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.